Biznes dan chna karta

https://electricity-saving-b.eu/bg/Electricity Saving Box - Устройство, което ще намали сметката ви за ток!

LED аварийното осветление се използва и в средни постройки, както и във високи сгради и болници, производствени и промишлени халета. Новите системи за аварийно осветление включват евакуационно осветление, осветление на аварийния маршрут, осветление за апартаменти с висок риск, антипанично осветление за прави зони и резервно осветление. Аварийното LED аварийно осветление е изградено под формата на модули и често се дава в кината, търговски центрове, ресторанти, дискотеки и спортни зали.

Целият характерен вид на LED аварийно осветление е очевиден - зелени правоъгълни лампи с пиктограма, показващи очертанията на вратата, последвани от бяла стрелка и форма, движеща се в нейната посока. Маркировките на настоящите версии на аварийно осветление са разделени от факта, че човек излиза вътре в бял правоъгълник, символизиращ вратата, докато бялата стрелка обозначава точката на авариен изход. Има различни видове LED аварийно осветление, въпреки че те обикновено се броят на аварийното и аварийното осветление. Трябва да се подчертае обаче, че съществуващите знаци за безопасност все още се прилагат, но новоинсталираното LED аварийно осветление трябва да включва нови маркировки.

Аварийните светодиодни осветителни системи са необходими във всички обществени съоръжения и тяхната конструкция е да изведе всички на безопасен път за бягство. От коефициента на тока те трябва да са далеч видими, а при аварийно осветление се използва LED технология, т.е. светодиоди, които произвеждат повече светлина с по-малко консумация на енергия. Безспорните предимства на светодиодите са ограничена консумация на енергия, ниско напрежение на захранване, ниски загуби на енергия, малък размер, висока ефективност, висока мощност и голям брой осветеност.