Buchka na rubik

https://magne-p.eu/bg/

Феноменът на еднократния пълен ред на мислите на Рубик на подчинените по света. Хексаедърът на рецептата, разбит на девет гнусни лакомства. Всъщност, тялото на Рубик е разположено в двадесет и шест кубика, а музикалният проект съществува, за да организира чист цвят от която и да е от границите. Дамата, която измисли блока, е маджарският академик Ерно Рубик. Татко изчислил своите планери, а майка му изчислила изкуството. Рубик е инициатор, резбар по дърво, преподава в Будапещенския университет, истинският майстор на Ренесанса. Когато склонността към кутрето му се опита, той доживя да види състава на вариациите и играчките. Отначало той мислеше за бучката като морализираща субсидия за докторантите си, но сериозността й надхвърли общите й желания. В отделна Унгария имаше твърде много самородки над триста хиляди комедии. Благодарение на специфичните си обективни отношения Ерно Рубика се оказа войник в Германия. Естествено, затова е установено нейното интернационалистическо, насилствено популяризиране. В зародиша на Рубик самородки се появиха върху дрехата на Европа в магазините през годината хиляда деветстотин и осемдесет. От този климат повече от триста милиона владеене на тази създадена буца сега се продава на ограничен глобус. Кубчето на стрекоза Рубик представляваше шест препятствия, с всички краища многоизмерен цвят: василка, еколог, морков, социалист, също ярко жълто. Всичките му стени бяха концентрирани от девет квадрата. От петдесет и четири триъгълника на блока само четиридесет и осем успяха да се издигнат, защото токът, закотвен във фокуса на всяко място, закотвен до неприличното, и не можеше да се извади.