Colposcopy pri rezultati

В силата на промишлените предприятия и складовете има риск от експлозия. Такъв риск възниква, ако има течности или твърди вещества, които генерират експлозивни газове в средата или които поемат експлозивен потенциал, ако са смесени неправилно.

Експлозивна атмосфера обикновено възниква, когато стаята е твърде гореща или ако има така наречена електрическа дъга. Понякога, и рискът от експлозия изглежда като че апартамента ще отиде на искра.

Специални заводи и промишлени магазини обикновено са добре защитени от експлозии, но понякога липсва мислене в области като бензиностанции, където рискът от експлозии често е причинен от хора, които са там - необучени, случайни, пускащи цигари в експлозивна зона.Специалната защита от експлозии трябва да се разшири не само върху бензиностанции, но и на летища, в пречиствателни станции за отпадъчни води, също и в помещения, в които се добиват зърнобази. Съществуват опасни експлозии и в корабостроителниците, за които не всеки знае.

Високо изброените места са обхванати от закона, който предвижда разширяване на специалната защита срещу експлозия. За да действат законно, собствениците и жените, които управляват такива места, трябва да докажат, че притежават сертификати като сертификати за изпитване на ЕО и много други.

Повечето разпоредби относно защитата от експлозии се организират от Европейския съюз, което означава, че настоящите разпоредби са естествено въведени в нашето законодателство от момента, в който сме членове на Общността.Всеки собственик на магазин, който е изложен на риск от експлозия, трябва точно да покаже спецификата на мястото в доклада, както и да покаже възможни сценарии на ситуации, в които може да дойде експлозия.