Faza na zazemyavane nula

Задачата на електростатичното заземяване е свързана с минимизиране на риска от експлозия на запалими вещества в края на електростатичната искра. Той е широко приспособен в транспортирането и преработката на запалими газове, прахове и течности.

Електростатично заземяване, което има нова форма. Най-леките и най-сложни модели се отнасят до заземителната скоба и жицата. По-развитите и технологично усъвършенствани са оборудвани със система за защита на заземяването, благодарение на която е позволено да се освобождава или транспортира продукта, когато заземяването остане правилно свързано.

Електростатичните заземявания обикновено се въвеждат в процеса на товарене или разтоварване на железопътни и пътни цистерни, резервоари, бъчви, т.нар. големи торби или елементи от технологични инсталации.

https://niko-antis.eu/bg/

В резултат на пълнене или изпразване на резервоари с ново съдържание (напр. Резервоари с прахове, гранули, течности могат да се създадат опасни електростатични заряди. Източникът им е, че те все още представляват смесване, изпомпване или пръскане на запалими вещества. Електрическите заряди се създават чрез контактуване или селектиране на отделни частици. Количеството на електрическия заряд ще зависи от електростатичните свойства на повърхностите, които са в контакт един с друг. В резултат на внезапната му връзка с земята или незаредената цел може да се генерира къс токов импулс, който ще бъде очевиден в искрова ситуация.Липсата на искрови разряди може да възпламени газообразната и въздушната смес, което означава експлозия или лоша експлозия. Електростатичното заземяване елиминира опасността от експлозия поради контролирано разреждане на електростатични заряди.