Finansov plan na stroitelna firma

Програмата enova е финансова и счетоводна система, която е в състояние да осигури цялостно обслужване както на счетоводно, така и на икономическо предприятие. Тази услуга се извършва особено като водене на записи, публикуване на тази директория, подготовка на информация и докладване както на нови, така и на периодични.

Програмата enova позволява, наред с други неща, да се създаде дневник с функция за извличане на под-списания. Освен това той ви дава възможност да регистрирате ДДС при покупки и продажби. Освен това ви дава възможност да документирате документи. Става дума за документи, които не са фактури - например банкови извлечения, паметници, документи за внос, касови отчети или разплащателни сметки. Тази програма ви дава възможност да сравнявате балансите и оборотите. Той също така позволява на потребителите да изпращат плащания при поискване. Фактът, че програмата enova дава възможност за записване на валутни селища, заслужава помощта. Това се прави заедно с таблица с курсове, както и с автоматично изчисляване и отчитане на разликите в обменните курсове.Поддържането на дневници в тази програма води до споделянето им в разпоредбите на документи от определен тип. Записите на документи позволяват тяхното автоматично публикуване в дневници. Програмата има много прости записи за ДДС. ДДС може да бъде изчислен както на касова основа, така и на базата на начисляване. Програмата Ви дава възможност и да разчитате на парични и банкови отчети. Освен това той ще купува баланси и обороти за снимката. Тя ви дава възможност да дефинирате фирмените баланси.Програмата понастоящем е украсена в документация, позволяваща разплащания с клиенти. Говорим тук предимно за хората относно бележки за лихви, писма за напомняне, трансфери, потвърждения за равновесие.Програмата enova ще подпомогне управлението на човешките ресурси. Тя има изключително широка функционалност, която все още се разширява, поради което се препоръчва за компании с успех. За да обобщим, програмата enova е чудесна финансова и счетоводна система.