Kasov aparat 2016

Касовият апарат, известен като касов апарат, като автомобил, иска да бъде сравнен с периодичен преглед. В крайна сметка, този преглед трябва да бъде направен най-късно две години след този преглед или фискализация.Прегледът на касовия апарат цената на Краков се колебае в стените от 100 PLN до 200 PLN с достъп.

Задължението за преглед на касовия апарат произтича от добри правни актове. Правното основание за двугодишния период на прегледа на финансовия касиер е § 7, ал. 1 точка 6 във връзка от § 16, ал. 1 от Наредбата на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. относно условията за ползване на касови апарати. Заедно със закона и с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Наказателния кодекс, неизпълнението или ненавременното извършване на преглед на касовия апарат е свързано, когато книгата е извършена неправилно и заплашва да наложи глоба за данъчно престъпление. Все пак една по-евтина опция за всеки двегодишен преглед е всяка година. Когато се говори за преглед на касовите апарати, трябва да се вземе под внимание и подходящото време, което се състои от данъчната наредба. Според чл. 12, ал. 3 от този закон, сроковете, описани в месеци, се правят в същия ден от последния месец, което гарантира началната дата на датата и когато няма такъв ден миналия месец - в последния ден на последния месец.

Задължението за наблюдение на датата на проверка на касовия апарат се носи от лицето, използващо обсъждания касов апарат. Собственикът трябва да информира сервизния техник за необходимостта от извършване на такъв преглед в рамките на две години от последната проверка. Служителят на касата, в сезона от 5 дни от датата на декларацията, направена от фискалния касиер, следва да извърши задължителна техническа проверка на касовия апарат (§ 31, раздел 4 от закона в съзнанието на касата.

https://clim-rol.eu/bg/

Прегледът на техническото състояние на касовия апарат трябва преди всичко да се провери: състоянието на всички касови бележки, състоянието на жилището, четливостта на фискалните документи, работната програма, правилната работа, състоянието на паметта и състоянието на акумулаторите.И накрая, като се избягва излагането на санкции от данъчната служба, данъкоплатецът трябва да се погрижи за момента на прегледа на касовия апарат.