Kasov aparat prez 2017 g

Извършването на дефекти е нещо човешко. Това е известно и на законодателите, които са позволили на данъкоплатците да поправят неправилно издадени документи за продажба, както и декларации, без да е необходимо да понасят големи последствия. Тази възможност продължава и в успеха на регистриране на продажбите върху фискалната сума. Кога се използва, за да изглежда като корекция на фискалната сума?

https://re-aon24.eu/bg/

При сделки, включващи мислите на физически лица, които не извършват стопанска дейност и еднократни земеделски стопани, е необходимо да се записва всяко съгласие за фискалната сума и да му се подава разписка. Приходите са включени в KPiR на платформата за периодични отчети. Грешките при издаването на фискални касови бележки обикновено се отнасят до: размера на данъка върху стоките и услугите, датата или сумата на продажбите, броя на стоките или услугите. Възможно е също така ролките към фискалната валута, на която се публикуват квитанциите, да бъдат отрязани в първата сума и да се отпечата доказателство за лоши покупки. При успешното регистриране на продажбите на много чувствителна и опасна сума, налице е фактът, че транзакцията, записана в касовия апарат, няма да бъде върната или подобрена, като се използват удобните функции в текущото ястие. За целите на март 2013 г. не е било обичайно каква форма трябва да се направи за успеха на грешка във фискалната касова бележка. На практика бяха разработени някои механизми, чието използване подкрепяше офисите, но делата имаха и неофициален характер. От 1 април 2013 г. законът за касовите апарати включва разпоредби, които отразяват тази роля. От април 2013 г. данъкоплатците, регистрирали продажби с касови апарати, трябва да направят две записи - записи на връщания и жалби и записи на очевидни грешки. Правилникът не уточнява как трябва да чакат, описват и данните, които искат да намерят в тях. И двете се коригират, за да коригират продажбите, закупени в касовия апарат, но вторият от тях ще бъде използван за успеха на горепосоченото. грешки. В проекта за анулиране на разписката е препоръчително да се създаде подходящо вписване в регистъра на грешките, включително: брутна стойност и данък за лошо регистрирани продажби, кратко описание на грешката и формата на грешката заедно с оригинала на разписката.