Kasoviyat regist r evtin

Закупуването на всички въпроси към касовия апарат е в нашето - не само наше - правно задължение. Всяка, дори най-малката сделка, трябва да бъде платена в касата, тъй като тя трябва да подлежи на облагане с ДДС.

Когато купувате касов апарат, за да затворите магазина, покупката е предмет на специална служба, която е задължена да имаме своите парични въпроси. Касови апарати в Краков е мястото, където можете да получите всички фискалното устройство най-подходящ за дадена индустрия. & Nbsp; Тя е служителите като & Nbsp; магазин & Nbsp; & Nbsp и обслужване, имат право на последния, за да промените размера на ДДС върху сумата, програмиран, те влизат съответните разпоредби, съгласно които размерът на данъчните промени. Само оторизираната служба може също да прави корекции в касата.

Касовият апарат е просто обикновена техника, която може да бъде повредена, и следователно всеки, който извършва търговски или обслужващи дейности и се намира в касов апарат, трябва да познава правилата за вземане на лоши парични средства. Повреденият касов апарат трябва да бъде ремонтиран възможно най-скоро, независимо от факта на увреждане и как това ще се отрази на по-нататъшното функциониране на магазина. Може да е, например, принтерът да е повреден, така че само част от текста се отпечатва върху разписката. Независимо от това, непълното получаване може да е причина данъчната служба да издаде мандат за дружеството, което го е издало!

Следователно, ако видим само щетите на касовия апарат, не трябва да го поправяме от полската ръка. Повредените пари трябва временно да бъдат изключени от магазина и да се използват с допълнителен касов апарат, а при успеха на неговото отсъствие - да се затвори магазинът, докато устройството се поправи. Поради факта, че отказът на касовия апарат може да спре работата на целия магазин, касовите услуги работят изключително лесно и се опитват да отстраняват дефектите редовно, т.е. възможно най-скоро. Така че след откриване на всякакви нередности в работата на касовия апарат не трябва да го използваме за поправяне на естествената ръка - обадете се на сервиза и се свържете със сервизния техник, или вземете парите директно на мястото на обслужване, разбира се след изключването и сигурността. Такива процедури трябва да се извършат възможно най-скоро, за да може решението да бъде поправено и да могат да използват повторно работата на касовия апарат.