Mal k kasov aparat plyus e

На 1 януари 2015 г. влязоха в сила други разпоредби, които добре разширяват обхвата на хората, които водят икономическа кампания, които ще подлежат на задължителни записи в касата posnet bingo hs ej. От този фактор много единици ще трябва да закупят касов апарат. За съжаление наскоро има ниски разходи. Тъй като продавачите на касови апарати са добре запознати, че купувачите ще намерят купувачи без причина, няма вероятност да намалят цените. Така че можете да видите високите разходи за предприемач, който закупува касов апарат. Знаете ли обаче, че предприемачите, които го купуват за първи път, могат да върнат разходите за закупуване на касов апарат?

Buniduo Gel Comfort

В съответствие с чл. 111 раздел 4 души, които създават записи за трафика и размера на дължимия данък в касата, могат да приспадат от данъка разходите, направени за закупуване на всички касови апарати в размер на 90% от цената му, но не повече от 700 PLN.Какво трябва да направя, за да получа възстановяване на касов апарат? В този случай данъкоплатецът трябва да върне писмено уведомление, в което ще информира за броя закупени касови апарати. Те са насочени към ръководителя на съответната данъчна служба. Той трябва да бъде подготвен преди записването на продадените материали за съответната сума. Не забравяйте, че ако надхвърлим този период, няма да получим възстановяване, така че си струва да следите времето. Нека извлечем становището, че ако имаме само един касов апарат, не изискваме той да бъде предложен на индивидуален формуляр - достатъчно е да се направи настоящата форма за инсталиране на касов апарат във формуляра за кандидатстване. За да платите очевидното, но да ви напомня, че основата за възстановяване на сумата за закупуване на касов апарат ще бъде разписка (или ново доказателство за покупка. Нека го задържим.Как изглежда проблемът с възстановяването на покупката на касов апарат за платеца на ДДС? Нека споменем, че данъкоплатците по ДДС имат шанса да уредят покупката на касов апарат именно в договори за ДДС за времето, през което са започнали да записват продажби в касата. Плащачът на ДДС, когато плаща месечно, може да очаква 25% (и не много повече от 175 PLN данък, даден по сметката в случаите, когато има надвишен данък, платен над дължимия. В подобна ситуация, отчитането на ДДС в тримесечната система може да възлиза на 50% от възстановимата сума, но не повече от 350 PLN.