Metalurgiya za que significa

Понастоящем металургията е част, която създава не само процесите на пластично формоване и леене, но и участва в изследването на структури в макромащаб. В този план обикновено правите експерименти с металографски микроскопи.

Микроскопията е поле, което се е появило преди няколкостотин години. От началото обаче е било сравнително различно, че в металургията са използвани различни видове микроскопи. Понастоящем те са необходими по време на книга с инженерни статии. Металографските микроскопи вече са много популярни в тази област, които са, наред с други, за търсене на метални петна или повече пробиви. Това е текущият метод на изобразяване, който се провежда върху непрозрачни образци. Металографските микроскопи включват, наред с другото, електронни микроскопи, които позволяват анализ на структурата на атомния етап и светлинните микроскопи, представящи по-малко увеличение. Наблюденията, направени с използването на тези инструменти, са особено важни, защото благодарение на това можем да намерим друг вид микротрекове в документа или да ги стартираме. Също така е възможно да се изчисли делът на фазата, както и точното определяне на отделните фази. Благодарение на това все още можем да оценим броя и начина на включване, както и много други важни фактори от гледна точка на металургията. Например, често микроскопичните наблюдения на новосъздадения материал позволяват точно наблюдение на структурата на материала, благодарение на което в перспектива можем да избегнем много нежелани неуспехи.

Използването на металографски микроскопи е изключително важно, защото благодарение на това ние сме в състояние бързо да открием дефекти в материала. Но за да се гарантира, че услугата от този тип оборудване е деликатна. От текущата причина тестовете трябва да се извършват само от квалифицирани лица.