Muzeyat na przykowski v jedrzejow

Светът на Свентокирското се очертава и пергрегациите след настоящата вноска ще дадат непрекъснато преживяване на някои туристи. Къде трябва да отидете за вик? Един от настоящите локомотиви, които трябва да бъдат посветени на близка дата с баланс, е Panoptikum от Przytkowski в Jędrzejów. Настоящата известна музейна единица има какво да одобри и останките са претъпкани по този начин, докато произведенията на културата могат да причинят чудовищна инокулация на всеки от нас. Каква е оригиналността на сегашното занимание?В момента в музея на Przykowski в Jędrzejów има голям набор от хронометри, а също и противоречиви инструменти за тестване на курса. Те също така натискат класически будилници плюс хронометри, докато радостни часовници или таблети. Следователно затворена дупка е все още високи устройства, които рядко се гледат внимателно. По време на пристигането на последния паноптик е важно да се установи море от ценни шедьоври на творчеството и дажбата на значителни рядкости, които са палеотипи. Най-значимата сред съвременните беше дейността на Николай Коперник, благодарение на която Йеджейов остава важен откъс за тези пътешественици, които правят поклонения в региона със сенките на настоящия огромен астроном.