Obsluzhvane na fitnes uredi v v vrotslav

Касовата услуга е необходима не само при повреди на оборудването, но и по време на задължителния преглед на касовия апарат и при стартирането и управлението на нашите операции. Според предположението, единственото лице, което в случай на неизпълнение на касов апарат може да направи промяна в него, е човек на обслужващо дружество, което притежава съответните разрешения. Много често получаването на права е както следва:

разрешения:- обслужващото дружество кандидатства за продавача на касовия апарат с инициативата за започване на помощ и ратифициране на дилърския договор, \ t- след получаване на съгласието, той / тя изпраща двама гости за сертификационното обучение, което завършва с изпит. При подреждане на обученията техникът получава права за всякакви видове фискални устройства, които излизат в офертата на производителя.- след завършване на теста, сервизният техник получава лична и фотодоказателна лична карта за печата си за нанасяне на печат върху фискалния модул. Производителят, от друга страна, запознава сервизния техник със списъка на лицата, които имат право да пишат гаранционни и не гаранционни ремонти, както и необходимите технически проверки, и все още предоставя информацията си в данъчната служба.

Trivia:Правото е за една година и произтича от един вид касов апарат - завършеният курс не дава на сервизния техник правото да променя всички фискални устройства на един производител и само да се отърве от дефекти в някои модели.Сервизният техник е отговорен за непрекъснатото усъвършенстване на своите компетенции чрез участие в продуктови обекти, той трябва и всяка година да оставя с писмо до производителя да удължи срока на валидност.В споразумението на дилъра е записано, че сервизното звено има склад за резервни части, както и контролно-измервателни инструменти и оборудване. Услугата е отговорна за снабдяването на потребителите с теми, които произтичат от производителя.Оторизиран сервизен техник, който не извършва касовата поддръжка в лодката до последния оторизиран, не е лесно да се ангажира. Той също така трябва да посвети своята идентичност на производителя. Военнослужещият може да използва фискални касови апарати, но само ако той е фирмен човек, свързан с дилърското споразумение на производителя.