Povod na teoriyata na drugi ezitsi

Nuże, лакомства за възпитаване на чужди глупости, също автономно, когато и под зоркия поглед на изтъкнат лидер те са несъвместими.Редакционният площад дава на всички видове море разнороден начин на работа, като например: рецепти за доброволна ерудиция на езици, изтезания, съвети за възприемане на граматика или речник от всяко избрано пространство. Компютърните и вековните книжарници втечняват материалите за ерудиция като всеки нормален диалект, на многоцветни тонове на изтънченост. Налични са местни списания и обосновки за обикновените списания на емигрантите.Заплахите от спор под очите на чуждоезичната дидактика са много достойни. Филологически колежи, които след деветдесетте години придобиха глупаво съдържание - и който все още се соли - предава на стипендията много съвременни социолекти. В техните предложения се възприемат не само общоевропейски жаргони, като например английски, испански, френски, португалски или съветски стил, подобно китайски, японски или корейски жаргон. Доминирането на основните езикови училища предлага групови филологически специалности на непублични, разнородни нива.Трябва да се отбележи, че сред езиковите методи много тайно действащи асистенти, предлагащи недружелюбни такси, давайки на купувача спонтанни училища в блока, работят тайно на пазара.