Programa za matematika okolo nas v srednoto uchilishhe

В настоящия момент, в договор с много бързо разработване на нови компютърни методи, МКЕ (методът на крайните елементи бързо се защитава с изключително важен инструмент за числения анализ на различни конструкции. Моделирането на MES е намерило значително приложение в практически всички съвременни инженерни области и в приложната математика. В най-простия смисъл, говорейки MES, това е сложен метод за решаване на диференциални и частични уравнения (след предварителна дискретизация в дясното пространство.

Какво представлява МОНМетодът на крайните елементи, който в момента е един от най-големите компютърни методи за определяне на напрежението, обобщените сили, деформации и измествания в анализираните структури. MES моделирането е изградено върху разположението на системата за общия брой на крайните елементи. В областта на всеки отделен елемент могат да се правят някои приближения и всички неизвестни (основно премествания се представят от допълнителна интерполационна функция, посредством стойностите на самата работа в затворен брой точки (разговорно наречени възли.

Прилагане на MES моделиранеВ настоящия момент силата на конструкцията, напрежението, изместването и симулирането на деформации се проверяват с помощта на метода на МКЕ. В компютърната механика (CAE с тази технология, можете да изучавате и топлинния поток и течния поток. Методът MES също е подходящ за изследване на динамиката, статиката на машините, кинематиката и магнитостатичните, електромагнитните и електростатичните ефекти. MES моделиране, което съществува, за да бъде получено в 2D (двуизмерно пространство, където дискретизацията е намалена главно за разделяне на конкретен отдел на триъгълници. Благодарение на този метод можем да преброим стойностите, които се появяват в обхвата на дадена програма. Във формата на това обаче съществуват добри ограничения.

Най-големите недостатъци и предимства на метода MESНай-важното предимство на МОН е, разбира се, възможността за получаване на точни резултати дори при много сложни форми, за които е било много трудно да се извършат обикновени аналитични изчисления. На работното място това означава, че индивидуалните проблеми могат да бъдат симулирани в ума на компютъра, без да е необходимо да се изграждат скъпи прототипи. Този процес значително опростява целия процес на проектиране.Разделянето на изследваната област на още по-млади елементи води до по-точни резултати от изчисленията. Трябва също да се помни, че следователно е много по-голямо търсене на изчислителна мощ на съвременните компютри. Също така трябва да се помни, че и в този случай грешките в изчисленията, които произтичат от многобройните приближения на обработените стойности, също трябва да бъдат много сериозно разгледани. Ако площта, която ще се изследва, е дадена от няколко стотици хиляди различни елементи, които са нелинейни свойства, то в такава ситуация изчисленията трябва да бъдат доста модифицирани в новите повторения, така че крайният резултат да бъде адекватен.