Vzrivozashhita dokument toplinna i elektrotsentrala

Всяко предприятие, което се занимава с технологии, свързани с възможността за опасност от експлозия, е задължено да използва документ за защита срещу експлозия. Законът изисква и такъв документ трябва да бъде определен от работодателя, например директор на завода, президент, собственик на компанията и др.

Документът за защита срещу експлозия зависи от законодателството на ЕС и от вътрешните национални стандарти. Строго определени правила & nbsp; уточняват какво трябва да бъде разкрито в текста, в какъв ред трябва да се предоставят индивидуалните данни на информацията.

Документът е разделен на три части.

Важна от тях е общата информация за опасността от експлозия. Ясно са показани експлозивните атмосфери, живеещи в компанията. В зависимост от броя и здравината на опасностите се извършва класификация на пространството в зоната на опасност от експлозия. Главната страница на документа за защита срещу експлозия съдържа също кратко резюме на съществуващите мерки за защита.

Останалата група от документ съдържа подробна информация, свързана с мнението за заплахата и риска от експлозия. Методите за предотвратяване на експлозията са разработени и препоръчани на защитните данни срещу разрушителните ефекти от експлозията. Втората част уточнява и технически и организационни мерки за сигурност.

Третата част от документа за защита срещу експлозия се изразява в знание и придружаващи документи. Тук има протоколи, свидетелства, потвърждения и технологии. Обикновено те се описват в организирането на подреден списък или изявление без прикачен файл.