Zam rsyavane na v zduha bakalav rska teza

Здравето и перфектното благосъстояние, както и човешкото представяне зависи от пълното време на центъра и средата, в която живее и върши свободното време. Следователно, важен фактор е, че ситуацията и хигиената на вдишвания въздух на работното място съответства на дадените правила и количества. Развитието на различни отрасли допринася за увеличаване на изискванията, свързани със средата, безопасността и здравето на фона на работата. Тези фактори сочат, че търсенето на „чист въздух“, както и перспективите, ще бъде приоритет.

За да осигурите добра вентилация на работните станции сега, в ранния етап от избора на правилното устройство, извършете подходящи анализи, изчисления и проектирайте книги, за да извършите подходяща вентилационна система. Проектиране на системи за извличане на прах, за проектиране на системи за обезпрашаване за голямо предприятие. Най-важният етап от проектната работа е да се оцени специфичната скорост на въздуха в полето, където се подреждат замърсителите, по такъв начин, че да се осигури правилното увличане на прахови частици или газ при източника на замърсяване. Най-важното е да се осигури достатъчна доза обмяна на въздух в съоръжението заедно със санитарни изисквания. Друг голям проблем сред много дизайнери е включването на скоростта на въздуха в тръбопроводите в такава форма, че да не се доближавам до инсталацията на мръсотия във вентилационните канали, и от допълнителната част, за да сведем до минимум шумовото и поточно съпротивление. Това, което е от значение, е огромна идея за условията у дома в сезона на експлоатация на системата. Правилно подбраните елементи на системата, без да се надвишават възможностите, могат и ще доведат до ограничаване на оперативните разходи. Всички организации и филтриращи и вентилационни системи се извършват според точно определени количества, от теоретични основи и санитарни изисквания, до специализиран опит. Всяка задача на потребителя & nbsp; трябва да се третира поотделно. Компаниите развиват и имат няколко концепции за възможността за обезпрашаване на работни места, от определени до екологични.